Ψυχολογική Υποστήριξη

Διάγνωση – αξιολόγηση μαθητών σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς, με χρήση τεχνικών και εργαλείων. Αξιολογούνται δεξιότητες σχολικής μάθησης, κοινωνικές δεξιότητες, γνωστική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη κτλ.

 

Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας.

Συνεργασία με το προσωπικό και τη διεύθυνση.

Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Συνεργασία με άλλους φορείς.

Ο ρόλος της ψυχολόγου είναι υποστηρικτικός στο όλο πρόγραμμα και ταυτόχρονα συμβουλευτικός προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.