Ιστορικό

Από τον Σεπτέμβριο του 1984, λειτουργούσαν δύο ειδικές τάξεις στο 5ο Δ.Σ., που δέχονταν κατά κανόνα παιδιά με νοητική υστέρηση. Το 1986 ιδρύεται το ειδικό δημοτικό σχολείο Βέροιας σαν τριθέσιο και το σύνολο των μαθητών των ειδικών τάξεων, μεταγράφηκε στο ειδικό σχολείο. Προάγεται το 1988 σε εξαθέσιο και το 2005 σε επταθέσιο. Το 2001 ιδρύεται το Ειδικό Νηπιαγωγείο το οποίο συστεγάζεται και υπάρχει πρόγραμμα συνλειτουργίας των δύο μονάδων. Το 2005 προάγεται το νηπιαγωγείο σε 2/θέσιο. Το 2005 ορίζεται το σχολείο ως ολοήμερο με 2 τμήματα. Το ολοήμερο λειτούργησε για πρώτη φορά την σχολική χρονιά 2012-13. Την σχ. χρ. 2013-14 δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης ΕΒΠ. Για την χρονιά 2014-15 δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης προσωπικού. Για την σχολική χρονιά 2015-16 λειτουργεί κανονικά το ολοήμερο τμήμα.
Από την ίδρυσή του και μέχρι το Νοέμβριο του 1990, συστεγαζόταν με το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Από τον Δεκέμβριο του 1990 στεγάζεται στο δικό του κτίριο, στο σχολικό συγκρότημα του 8ου Δημοτικού Σχολείου και 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Δέχεται παιδιά από τον Καλλικρατικό  Δήμο Βέροιας ηλικίας 4-15 χρόνων όλων των ομάδων των αναπηριών που συνοδεύονται από νοητική καθυστέρηση. Το σύνολο των μαθητών – μαθητριών του είναι περίπου 35. Η μεταφορά τους, γίνεται με λεωφορείο και με ΤΑΧΙ.
Κύριος στόχος του σχολείου είναι η όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμηση των παιδιών. Ειδικότερα μέσα από προγράμματα και μεθόδους, επιχειρείται η ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών – μαθητριών του, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα. Η αλληλοαποδοχή τους με το σχολικό και κοινωνικό σύνολο και η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Το ολοήμερο την σχολ. χρονιά 2016-17 λειτουργεί κανονικά.